26 nov. 2006

26-11-06 Malle Babbe punt.nl


Brave marin revient de guerre, Tout doux
Tout mal chaussé, tout mal vêtu :
"Brave marin d'où reviens-tu ?Tout doux


Madame, je reviens de guerre, Tout doux
Qu'on apporte ici du vin blanc,
Que le marin boit en passant ! Tout doux

Brave marin se met à boire, Tout doux
Se met à boire et à chanter,
Et la belle hôtesse à pleurer.Tout doux

"Ah ! qu'avez-vous, ma belle hôtesse ? Tout doux
Regrettez-vous votre vin blanc
Que le marin boit en passant ? Tout doux

C'est pas mon vin que je regrette, Tout doux
Mais c'est la mort de mon mari :
Monsieur, vous ressemblez à lui.Tout doux

Ah ! dites-moi, ma belle hôtesse, Tout doux
Vous aviez de lui trois enfants
Et j'en vois quatre à présent Tout doux

J'ai tant reçu de ses nouvelles, Tout doux
Qu'il était mort et enterré,
Que je me suis remariée, tout doux

Brave marin vida son verre, Tout doux
Sans dire un mot , tout en pleurant,
S''en retourne a son bâtiment.Tout doux


Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles

21 nov. 2006

21-11-06: Stront gooien, poepluiers en gehuil

21-11:16.34 verkeerder knopje gedrukt. is dus herplaatst log dd. 20-11. Hiermee kennelijk een reactie van Narda die er stond dd 21-11 kwijt?)


Hoiii Narda . We hebben nu je inmiddels je huwelijksdag en je verjaardag gevierd.
En nu dus zelfs je adoptie. Van Harte Gefeliciteerd, meid!


Poepluiers en gehuil; ziet dit geschreeuw en dit gespuw
Van: 5xmammiex5 citaat van de lotgenoten-contact site:

Hoiii Narda

Ik weet wel wat je bedoelt
hoor.


En tuurlijk is het vervelend als mensen
elkaar het licht niet in de ogen gunnen.

En helemaal als ze de site als eigendom gaan

zien..en niet meer willen delen..want dit is
aan de orde.

Maar blijf lekker hier lid
hoor.


Deze site gaat nooit en te nimmer de lucht uit.

Misschien ooit als een echte website

door...daar ben ik nog steeds over aan
het
nadenken..hoe en wat.

Maar laat jullie nooit en te nimmer in de
steek...zijn jullie me veel
te dierbaar voor.

Knuffffffffffff
.....xxxx
(de beheerster)

Ken je dat liedje en spelletje van heeeeeeel lang geleden ook nog, 't zit nu alsmaar in mijn hoofd:
Alles doen wat moedertje doet
Zo doet moedertje.

Dus nu maar braaf doen wat moedertje zegt
, anders mag je niet meer mee spelen.


En wat hier nu ontbreekt, is het MP3tje van Paul van Vliet, KLIK
dus niet!

Apieskijkdag:
".....en dan komen we nu, dames en heren bij de volgende kooi.....wilt u allemaal even aansluiten en bij de groep blijven...."

reacties 23 bewerk geef kudos verstuur kopieer bekeken x 176

De slaaf een rotzorg?

De fout die is gemaakt nu, kennelijk door een aantal vroegere zorg-ontvangers, al dan niet in combinatie met anderen, is dat zij na 30-40 jaar zwijgen nog steeds hun eigen isolement en afhankelijkheid niet hebben gezien.
Het iemand monddood maken blijkt, alweer, een fluitje van een cent.

De vraag is alleen: en wat levert het je dan op.
Een goed gevoel? Desnoods. Fantastisch!
En als dat dan gewoon weer over is en je over gaat tot de orde van de dag?
Wat ben jij er dan mee opgeschoten?
Heb je dan bereikt wat je wilt?

Heb je daarmee enig inzicht gekregen in je eigen persoonlijk verleden waar je in je heden iets mee kunt zodat het constructief bijdraagt aan morgen?

Ok, die grote bek van Inez is dichtgeslagen, haar eigenwijsheid de kop in gedrukt. Weblog dicht. So what?
Wat schiet jij daarmee op?
Wat schiet, behalve Punt.nl in commercieel zeer korte termijn visie, wie dan ook daarmee op?
Je weet dus nu hoe simpel het is vrijheid van meningsvorming en -uiting om zeep te helpen, ook op dat internet. So what?
Wat schiet jij daarmee op wanneer dat haat gevoel weer wegge-ebt is?

Natuurlijk kun je dus nu heel hard gaan kwekken in allerlei afgesloten clubjes en groepjes.
Bij wie dan ook. Met wat voor eilandjes-koningin en haar paladijnen dan ook.
Maar wat schiet jij daar eigenlijk mee op?

Met mijn grote bek maar vooral mijn stugge eigenwijsheid is in ieder geval een hele hoop bereikt. Ik hoop!
En er was meer informatie over bv de Goede Herder beschikbaar on line dan er ooit was.
Er zijn gesprekken. Onderling.
Maar nog veel belangrijker is dat er buiten dat eigen kringetje gesproken kan worden. Door en met mensen op posities waar beleid in een samenleving gemaakt kan worden.
Dat er signalen gegeven kunnen worden, opgepikt zijn en gedacht kan worden:
Verrek: er schijnt een probleem te zijn, waar we nog nooit aan hebben gedacht, valt daar iets aan te doen, en wat doen , hoe, en door wie.

Datgene wat startte met Roos in 2003 is doorgezet over de Goede Herder.
Een niet bestaand probleem in alle openheid opnieuw op tafel gelegd. Een volgend stapje gezet naar probleemoplossingen. Waarvan iedere vroegere zorg-ontvanger altijd zegt dat het nodig is want "ze begrijpen er niks van" en iedereen met ook maar een beetje hersens die 2 tellen na denkt op de vingers van een hand kan uittellen dat dat natuurlijk nodig is.

Wat ben jij nu met klachten over mij en dat weblog over de Goede Herder opgeschoten?
Jouw manier van probleem-oplossingen voor je zelf. Je angst voor de confrontatie?
Heb jij hoop nu, hierdoor?

Geloof je nu echt dat het ook maar iemand in die samenleving van ons daadwerkelijk ook maar ene rooie rot moer interesseert dat jij (of ik) 30-40 jaar met de gevolgen van jouw (of mijn) jeugd zit of hebt gezeten?
Die interesse is er wel te vinden. Met heel hard werken!
Ook op slachtoffer gebied is er maatschappelijk nogal wat concurrentie!

En wat er ook zijn, zoals ze er al die tijd al waren zijn heel veel vooroordelen.
Mensen die afgeschreven werden, en afgeschoven!

En wat heb jij daar aan gedaan dan, anders dan als slachtoffer ermee overleeft?
Of wou je in het kader van dat overleven nog langer ontkennen dat je slachtoffer bent?
We hebben het over de kinderbescherming!! Niemand had daarmee te maken, ook toen niet, omdat je zweetvoeten had, ook al had je die misschien ook. Ik ook, was ook heel vervelend, maar was niet de reden om op te moeten groeien in kinderbeschermingsinternaten.

En dan, zeker de Goede Herder, in dat systeem wat het meest repressief was wa we in RK Nederland hadden.
Maar waarover niemand ook maar iets wist.
Zelfs niet van het bestaan ervan.
Ook jij weet er, zélfs als je er al hebt gezeten, er nauwelijks een meter van.

De een wist niet dat , op hetzelfde postadres maar een paar meter verderop, de ander in een tehuis van dezelfde Congregatie leefde onder een net even ander regime.
Weer een ander is niet in staat haar biografische gegevens zelfstandig op een rijtje te krijgen. Want de weg naar die informatie bestaat nauwelijks om over de bijgaande emoties nog maar helemaal te zwijgen.
Weer een ander door zoveel woede waar al die tijd veel te weinig mee kon niet in staat te zien wat een volslagen nonsens het is om te geloven dat er in die 40 jaar niets zou zijn veranderd in die kinderbescherming. En weer anderen niet in staat openlijk te zeggen hoe ze geleden hebben onder een religie en wat daarmee gebeurde in een kapel en hoe bang ze voor al dat mysterieuse Gods gedoe van volwassenen.
Weer een ander zo afhankelijk is van een dubbel leven- show die dwingt tot in het openbaar de grond in trappen maar in prive-emails vraagt om andere zaken.
.
Help, het doet zo verdomde pijn en daarom ben ik als een klein kind niet in staat te zien dat ook jij gewoon een mens bent, mijn gelijke, die net als ik voelt. Dus maak ik mijzelf zo gek als een deur in een spagaat waar ik niet uit kom en voel me nog schuldig ook; lotgenoten zijn immers niet echt gek!
En weer een ander hangt een kul verhaal op dat zij weliswaar betaalt voor ggz voorzieningen, maar zelf - och hoe stoer - het allemaal zoveel beter weet dat zij dat niet nodig heeft en het zelf wel even allemaal weet en en passant zelfs uiterst deskundig is in help tot zelfhelp voor anderen ook.
Een volgend uiterst rechts kabinet zou er zeer gelukkig mee zijn want kan vervolgens weet ik veel wat allemaal wel niet aan onderwijs, onderzoek en zorg ter plekke afschaffen.

Wie er verantwoordelijk voor noodzakelijke oplossingen op zoveel vragen en behoeften?
Wie is er verantwoordelijk voor dat antwoord aan die geadopteerde vrouw die vroeg om informatie over het tehuis "voor gevallen meisjes" waaar haar moeder uitkwam?

Is een congregatie bestuur dat? 80 jarige nonnen?

Is de overbezette en steeds verder weg bezuinigde ggz dat?

Zijn die wetenschappers dat die slechts naar zorg-dragers en zorg-gevers hebben gekeken en daar hun brood en hun status mee verdienden?

En het meest voor de hand liggende is dan dus vervolgens met veel toeters en bellen tegen Punt.nl te keer gaan, die hier in de vorm van een vrijwilliger, een moderator, die een aantal verantwoordelijkheden mee wil dragen voor een commercieel bedrijf, in stonk.
Die als het hem al ene meter interesseert -waarom zou hij? - in ieder geval niet in staat geacht kan worden het te snappen. Op grond van welke kennis die overal elders ontbreekt, dan ?

Ja natuurlijk heeft Punt.nl haar eigen verantwoordelijkheid, net zoals een moderator die heeft.
Ja natuurlijk heeft Punt.nl de vrijheid van meningsvorming en -uiting ook via internet ondergeschikt gemaakt aan haar commerciele belangen op korte termijn.
En ja, natuurlijk deugt dat van geen meter.

Maar wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor?

Is een provider verantwoordelijk voor het kunnen gebruiken van het internet in de vrijheid die nodig is voor jou en voor mij en voor haar daar ook? Is een vrijwillige moderator dat?

En jij dan?

Wat ben jij er eigenlijk mee opgeschoten dat dat Goede Herder weblog off line is gehaald?

Ik in ieder geval een hele hoop!

Ik ben mijzelf weer eens goed tegen gekomen. Over mijn verleden. De mensen met en bij wie ik op ben moeten groeien.
Zorg dragers, die kinderbescherming en dat systeem dat verantwoordelijk voor mij was.
Zorg gevers, die Kerk en haar vrouwen die die Zorg gaven, en de leken die hierbij hoorden.
Die leken die de Zorg overnamen.
Zorg ontvangers die net als ik daarbinnen gezamelijk op moesten groeien
die elkaar nu zoeken met all mogelijke vragen (en smoesjes!)

En temidden daarvan: mijzelf!

Wetend wat ik ben opgeschoten door het gebruiken van mijn instrumenten, waaronder een paar weblogs!
Ik weet wat het mij opgeleverd heeft en nog dagelijks oplevert. Zelfs, zoals blijkt, wanneer ze offline gehaald worden.
En jij? Jij ook?

Waarom is dat, behalve van Narda, dan nergens gewoon te zien anders dan het niet meer gewoon openlijk beschikbaar zijn van mijn met behulp van en dankzij anderen verzameld gedachten, opmerkingen, voorzetten enthousiasme kennis, hoop en ander materiaal?

Wat demonstreer jij aan jezelf en aan anderen dat je niet gewoon in het openbaar onderdeel van een publieke samenleving met de daar geldende waarden en normen kan zijn ?

Wat draagt dat, behalve voor jouwzelf, dan bij binnen die samenleving?
Of is dat jou inderdaad een rot-zorg?
Uiteindelijk ben je dan jezelf een rot zorg!
Is dat misschien dan de reden waarom je 30-40 jaar je mond hield?

Je eigen isolement! je eigen muren met een mitrailleur om daarbinnen opgesloten verslaafd te kunnen blijven aan Het Geheim van mishandeling en misbruik.

Het antwoord op die vraag die iemand mij ooit gaf waarover ik zo woedend werd:
waarom bleef na afschaffing van de slavernij die slaaf op de plantage?

Oh enne voor klachten over dit weblog en mijn commentaar, kun je je natuurlijk altijd vervoegen bij de bekende adressen.
Reken maar dat je welkom bent.
Maar wat schiet jij daar dan mee op?
Je kunt ook hier je reactie geven.
Wat ik of jij of misschien wel wij beiden en zelfs een ander daar dan weer mee opschieten?
Dat merk ik wel weer.

Stap voor stap voor stap voor ...