26 feb. 2007

Gezocht Plus Magazine - Waar ben je?


Waar ben je?

Gezocht: Medebewoonsters kinderhuis De Voorzienigheid


Mijn moeder, Reina van Bruggen, is erg benieuwd hoe het de meisjes is vergaan met wie zij in het Amsterdams kinderhuis De Voorzienigheid heeft gezeten.Mijn moeder is inmiddels 90 jaar en het is nu inmiddels 70 jaar geleden dat zij in het tehuis zat.

4 feb. 2007

Beste Marietje

Beste Marietje, 13 0ktober 1937

Zoals je misschien weet heb ik zaterdag van Moeder Genoveva een brief gekregen.Je begrijpt zeker wel dat ik daar allesbehalve blij mee was.

Ben jij een meisje van bijna 16 jaar! Je moest je ogen uit je hoofd schamen om zulke grote woorden als adder, kreng, enz. tegen de zusters te zeggen. Dat zijn woordenm die niet in je hoofd mogen opkomen.

Leer jij de kathechismus maar eens goed, dan zul je daar duidelijk in vinden dat de naaste beledigen wel degelijk zonde is. En daar komt hier nog bij dat zij het gezag is, en nog wel toegewijd aan God.

Je moet niet denken dat de zusters zo'n kind als jij graag bij hen hebben. In plaats van dat het ieder jaar een beetje beter wordt, wordt het steeds hopelozer met je.

En dacht je soms dat je er dan was als je bij Pa thuis kwam.Marietje, denk om je toekomst! Je hebt nu je verzorging, en je eten en drinken en slapen, en je kleren, alles voor niets. En daarbij komt nog dat jullie vele keren uitgaan. Welk kind in deze tijd, waarvan de vader werkeloos is, heeft nog alles zoals jij.Weet je wel dat er meisjes zijn die op jouw leeftijd op fabrieken en ateliers moeten werken en thuis het weinige dat zij verdienen nog moeten afgeven. Kind je beseft je geluk nog niet. Denk je dat Annie, nu ze er uit is, nog zo onbezorgd is als in het Maagedenhuis. Wees dankbaar en leer wt je kunt leren. Gebruik toch geen ruwe of lelijke woorden! Hoor je ooit zulke woorden van Annie of van mij? Toe, Marietje, wees flink! Zet nu eens een punt achter je gedrag.

Ga morgen nu eens naar de H. Mis met het vaste voornemen die dag eens te maken tot een heilige dag. Vraag dat nog eens aan onze Lieve Heer als Hij bij je komt in de Heilige Communie.

Je wilt toch graag een flinke godsdienstige meid zijn als je in de wereld komt. Dus, bedaard en kalm zijn en vooral vriendelijk en beleefd tegen de zusters. De zusters van hun kant zullen dan ook graag eens iets voor jou doen. Dat gaat bij mij op school ook zo! Kinderen die vriendelijk zijn en beleefd krijgen veel meer gedaan dan eentje die direct nijdig is, scheldt en moppert.

Dus, Marietje, maak dat ik gauw goeie berichten van je hoor!
Misschien kom ik gauw eens horen.

Je liefhebbende zus


(bron: E.M. Soethout, Vele vaders en moeders, Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis, Amsterdam, 1990)

Stekelvarkensvellen, voor M.