14 mrt. 2006

Mysterieuse ziekte

Mysterieuse ziekte I driehuis 14 Maart 2006 01:21:26

In Driehuis moet een mysterieuse ziekte hebben rond gewaard, die je blijkbaar overviel zodra je tussen die 2 stenen paaltjes van de oprijlaan binnenkwam.

De foto's van de Engelmundus school zowel als de eigen internaatschool zijn wat dat betreft meer dan duidelijk. Hoewel ze bevestigen waar ik zo lang naar heb lopen zoeken. Maar de belangrijkste bevestiging kwam van een vroegere docent in een gesprek wat ik daar kort geleden mee had. Leuk genoeg aangevuld door een andere zorgontvanger -die er kennelijk een paar jaar nadat ik vertrok zat, die ook dmv het internet kennelijk ervaringen uit wil wisselen. Bevestigd door mensen van de vroegere groepsleiding.

Wat mij betreft knap schokkende informatie, die nu al weken kauwen vereist.
Het blijkt een flinke klus te zijn de zakelijke informatie boven water te krijgen, maar kauw-noodzaak is zo veel meer dan dat.

Ik heb altijd geweten dat die eigen school knap bizar was, maar me eigenlijk door deze verschillende brokjes info de vraagstelling pas goed gesnapt.
Waar kwam die ziekte vandaan? En inmiddels vrees ik dat daarbij wel eens een financieel plaatje zou kunnen horen. Maar dat weet ik nog niet.

De eigen internaatschool was een ZMLOK. De docenten werden betaald conform de regelingen van het ZMLOK.
Tot voor kort heb ik altijd die oude verklaring van BLO aangenomen, en een logika die ik daar achter vooronderstelde: Katholiek onderwijs in internaats verband is bijzonder lager onderwijs.

Niet dus! Niks BLO, ZMLOK.
Blijkbaar was het door die 2 stenen pilaartjes bij wijze van toegangspoort voldoende om in aanmerking te komen voor dat type onderwijs.

Nu is het natuurlijk best mogelijk dat kinderen in zo'n setting een dermate gezinsgeschiedenis achter de kiezen hebben dat zij Zeer Moeilijk Leren en Opvoedkundige problemen hebben.

Maar ik moet de eerste de beste nog tegen komen die mij kan duidelijk maken hoe het in christusnaam mogelijk is dat AL die kinderen die daar zaten uniform allemaal ZMLOK kinderen waren.
Dat zou kunnen natuurlijk, INDIEN die kinderen daarop geselecteerd waren en daarom daar dus geplaatst werden.

Maar dat is dus niet het geval geweest...... Integendeel, juist in Driehuis was het, in vergelijking met nog al wat andere RKK tehuizen opvallend dat daar zeer regelmatig alle kinderen uit een gezin geplaatst werden. En bepaald niet alleen maar gezinnen van 2 kinderen.
En ook binnen een gezinssituatie hebben niet álle kinderen een ZMLOK -indicatie, godsonmogelijk!

Net zozeer als het volstrekt ónmogelijk is geweest dat al die kinderen ZMLOK -indicatie hadden!
Behalve als daar een wel heel mysterieuse ziekte heeft geheerst die de vorm van een epidemie heeft aangenomen.

En dat kan, naar mijn houtje touwtje logika maar tot één conclussie leiden:

In de Voorzienigheid Driehuis - een tehuis van een Congregatie die een belangrijke onderwijstaak heeft gehad - hebben de Rechten van kinderen mbt het onderwijs jarenlang niet gegolden.

Of te wel op zijn Jan boeren fluitjes: In de Voorzienigheid Driehuis zijn de Rechten op geëigend onderwijs jarenlang geschonden door de Nederlandse Staat én de Congregatie.

Hallelujah, Sister!

Daar is de realiteit omgedraaid en kinderen gemaakt tot Zeer Moeilijk Leerden en Opvoedkundige problemen hadden! Dat moesten ze per definitie zijn.....
Met alle consequenties van dien.

En de cynische grap van het geheel is dat ik daar een van de duidelijke voorbeelden van ben.

Hallelujah, Sister!

Want van de een op de andere dag ben in ieder geval ik van een reguliere leerling bij binnenkomst in Driehuis gemaakt tot een ZMLOK-leerling. De ziekte sloeg blijkbaar toe.
Net zoals de ziekte ook plotseling over is gegaan kennelijk. Want vanaf het moment dat die ziekte over was, blijkbaar dankzij een veranderd beleid, gingen de kinderen gewoon naar een andere school........ Nu kan er natuurlijk sprake zijn geweest van een katholiek mirakel, maar die kans lijkt me toch minder groot dan het vermoeden dat daar iets heel bizars - en kwalijks! - heeft plaats gevonden.

Hallelujah, Sister!


teruggekregen/teruggeplaatst tgv TvdP's bijlage

5 mrt. 2006

5-3-06 Klimrek fotoraadsel opgelost. | punt.nl:

alweer een foto raadsel opgelost. En hoe! Natuurlijk had ik graag willen zeggen dat ik dat deed, want dit raadseltje zat mij knap dwars maar ik kreeg het maar niet voor elkaar. Gelukkig heeft iemand anders, ook allergisch is voor dit soort onopgeloste vragen de oplossing. Zij wil haar naam hier niet bij, maar het resultaat wel. En mijn enthousiasme en dank natuurlijk!

Want met deze oplossing over die foto komen weer een paar erg aardige nieuwe puzzelstukjes optafel. Zefs een nieuwe foto waarin de sleutel zat, dankzij
Ruud Schaap over de Engelmundus school, welke site toch wel héél erg leuk en fascinerend begint te worden, op meerdere terreinen. En zeker ook daarmee voor gepuzzel rond de Voorzienigheid een aantal door mij nogal onverwachtte vragen maar zeker ook antwoorden gaf over een aantal zaken in Driehuis. Waarmee ik nog lang niet klaar ben. Mijn dank en zeer grote waardering dan ook alweer aan Ruud en zijn werk, fijn dat ik toestemming kreeg het te mogen gebruiken En natuurlijk ook zeker dank aan de mensen die al die foto's daar ter beschikking stellen van anderen! Hartsikke waardevol en erg leuk.

Hoe bijzonder pijnlijk ik een aantal realiteiten die blijken uit die foto's óók vind. Maar het pijnlijke ervan wisten we al, hoewel wellicht een aantal niet op die manier gerealiseerd. Die waanzinnige scheiding die er tussen dat dorp en de Voorzienigheid bestond, kennen we, ken ik. in ieder geval, voldoende. Een aantal vragen die horen bij wat uit die foto's blijkt heb ik mij niet op die manier gerealiseerd . Hoe het in vredesnaam mogelijk is geweest dat op een paar vierkante meters 2 dermate gescheiden leefwerelden van kinderen van dezelfde leeeftijdsklassen, met een aantal zeer ernstige gevolgen van dien, is gemaakt. Maar dat komt stapje voor stapje.

Wat het vooral ook laat zien is de zin, zelfs het belang van het delen van foto's en (brokjes) informatie en gewoon met elkaar samenwerken over dat verleden in alle openheid en vrijheid! En niet de flauwe kul en (machts) manipulatie die daar nu door verschillenden mee wordt uitgehaald. Maar ook dat een andere keer.

Nu eerst het leuke: de oplossing van een foto-raadsel: waar stónd dat klimrek? Waar stonden die bekende stenen muurtjes
Want met die vraag begon een nieuw soort zoektocht. Is dat klimrek op die foto die Helma van Therese kreeg nu gespiegeld of niet?

En waar zijn die daken van, die zo op het dak van onze school lijken maar...., en hoe zit dat met die andere foto;s van de Engelmundus, bij dat zelfde muurtje en dat hok, dat kennelijk zelfde dak?
bron: Ruud Schaap historie Engelmundusschool

En ik heb er helemaal lol in omdat het zelfs nog om Guusjes (Guusta) verjaardag gaat ook. Ik hoop dat we ooit die datum mogen weten, dit schooljaar is inmiddels bekend:
1959-1960, kleuterklas 2.

Onder zuster Gijsbertina staat Helma, die een paar kinderen tegenhoudt. Het 4e kind is Guus, met haar verjaardagsmuts. Voor haar hetzelfde mannetje van de draaimolen die ik me goed voor de geest kan halen maar zijn naam niet meer weet, Agnes dacht dat hij Albert heette. En Glenn v.d.P, de 4e in de draaimolen op de 2e rij op de grond. Hoogst waarschijnlijk op datzelfde houten klimrek, een jaar eerder.
Die vier zaten dus met elkaar op de Engelmundus kleuterschool, in de klas van Gijsbertina. (Niet te verwarren met een latere kokkin, Zr. Gijsbertha)
Nu is op die foto niet alleen het hok duidelijk, maar ook de brandtrap, begin van het stenen muurtje.We zitten dus nu in de tuin van de zusters:de Engelmundus kleuterschool had een stukje speelplaats in de kloostertuin.
bron: Ruud Schaap, historie Engelmundusschool
Wanneer je dán naar die daken kijk zie je het ineens: je kijkt naar onze eigen school, de achterste klas (die ik ken als het grote lokaal/huishoudklas, de keuken ervoor en de 5/6e klas, het spreekkamertje van Bonaventura en de toegangsdeur.
Niks geen gespiegelde foto's dus. Maar een -voor ons- verboden tuin. Hoewel nu de opmerking die Helma ooit maakte, dat zij gewoon door die tuin naar de Engelmundus ging, die ook zij niet goed kon plaatsen inderdaad dus helemaal klopt.
B. die dit raadsel oploste ervan overtuigd is dat in '67 dat hok (met zandtafel) en dat muurtje nog steeds in die kloostertuin stonden, Mijn herkenning komt in ieder geval door de brandtrap.
Over dat hok heb ik alleen maar een hele vage herinning , maar dan als fietsen afdekhok in die kloostertuin. En dat is een van die hele vage herinneringen, geen idee dus.
Maar die muurtjes???? Die kloostertuin was gewoon verboden gebied. O getteget en als ik dat denk hoor ik Bonestaak "als je hier niks te zoeken hebt....'. Nee hoor, Bonaventura, het is al gevonden.
Helma, Albert (?) Glenn en Guus kunnen op dezelfde site in ieder geval op een paar leuke foto's zien met welk materiaal zij speelden.
Daarmee zou het wel eens heel logisch kunnen worden dat ook dit draaimolentje op die engelmundus-kleuterschool-speelplaats stond.
De foto lijkt zeker op dezelfde dag gemaakt: alle 4 de zelfde kleding als op de klassefoto, Guus haar muts. Zo vaak werden er geen foto's genomen -in die tijd - Dezelfde dag, zelfde plaats lijkt me minder onwaarschijnlijk dan dezelfde dag nog op een andere plaats nóg een ander een foto nemend.
Op de site van Ruud Schaap is nog iets opvallends rond deze kleuterschool foto. Van die klas 5 ontbrekende namen, de rest bekend... wat voor een kleuterschool niet slecht is.
De voornaam van een jongetje, waar vast iets mee aan de hand was, (misschien verhuisde hij wel snel of zo?) en deze 4 ontbreken. Alleen Guus heeft een voornaam daar.
En dát vind ik te opvallend om zo maar op het toeval te schuiven. Waren die vier ukkies van rond de 6 op de kleuterschool al apart van de kinderen in de klas?
Met dat in mijn achterhoofd vraag ik mij af of deze foto inderdaad zomaar een verjaardagsfoto in draaimolen was. Of een extra foto van "die vier die bij elkaar horen", misschien zelfs wel heel vriendelijk bedoeld.
Hebben die anderen op het klimrek op de Engelmundus kleuterschool gezeten? Ik heb ze (nog?) niet kunnen vinden via die site,maar die is nog niet compleet dus wie weet.
Die klimrekfoto met "onze" kinderen, op diezelfde kleuterspeelplaats in kloostertuin lijkt mij het resultaat van de schoolfoto's net als dat draaimolentje. Vergelijken van Helma op deze 2 foto's lijkt het mij dat dat klimrek een jaar ervoor zal zijn geweest. Daar kan ik me knap in vergissen, maar wie weet komt er nog een informatieve opmerking.
Ik hoop dat ook Guusje dit ooit vind, leest of krijgt, die verjaardag van haar.
Alsnog gefeliciteerd dan, Guus(je of -ta of .....?) Moge je nog vaak zo hard moeten lachen als op deze foto.
toegevoegd 5-3: de scheiding
speelplaats/zusterstuin, dus een andere blik op het hoofdgebouw. Leuk genoeg is dat raam van wat ooit de groep van Bonefatio was hierop nog net zichtbaar; Ik begrijp nu waarom dat zo'n
onmogelijk donker hok was., met als enige daglicht die 2 ramen in een volkomen ingebouwde hoek. een stukje uit, alweer, een klassefoto vd Engelmundus


bron: Ruud Schaap, historie Engelmunusschool